Archive for 1 月, 2008

UL in sleep

« 16 1 月 2008 | 20:26 | 其他系統, 學校生活 | No Comments »

大失策阿!!! 失敗~~~ The Serving BS may verify MS […]2008æ–°å¹´!

« 1 1 月 2008 | 2:33 | 生活, 日常生活 | No Comments »

大家新年快樂~ ä»Šå¹´æ˜¯è·Ÿå°å§µè‡ªå·±ç…®åƒåˆ°ç¨ […]