Archive for 2 月, 2008

腳步

« 26 2 月 2008 | 23:33 | 生活, 日常生活, 不吐不快 | No Comments »

做人處事真的很難… æœ‰äº›äº‹æƒ…å¸¸å¸¸éƒ½æœ […]台北的whisky bar

« 17 2 月 2008 | 21:48 | 生活, 日常生活 | No Comments »

春風W酒坊:台北市大安路一段185號 後院:台 […]