Archive for 5 月, 2010

自動體外心臟按摩

« 23 5 月 2010 | 23:36 | 義消, æ•‘è­· | No Comments »

之前在消防局看到的, 他們都叫Thumper, åŽŸä¾ […]水質標準

« 17 5 月 2010 | 21:34 | 生活, 日常生活 | No Comments »

飲用水(環保署飲用水標準) 總落菌:100CFU/ml […]